Praktijkfolder – Praktijk Hellendaal – s Gravenzande
Header afbeelding
Praktijk Hellendaal
Zandveltweg 83 2692 AS
s Gravenzande

Praktijkfolder

De praktijkfolder hebben wij in de praktijk voor u ter beschikking.

Assistente
U kunt bij de assistente met veel praktische vragen terecht. De beste tijd hiervoor is tussen 08.00 en 10.30 uur.

Tevens kunt u (na afspraak) bij haar terecht voor:

• Urine onderzoek (inleveren voor 10.00 uur)
• Wondbehandeling
• Geven van injecties
• Advies omtrent reisvaccinaties
• Verwijderen van hechtingen
• Maken van uitstrijkjes
• Behandeling met vloeibare stikstof
• Meting van de bloeddruk
• Meting van de bloedsuiker
• Oren uitspuiten

Praktijkverpleegkundigen
Onze praktijkverpleegkundigen houden zich bezig met de zorg voor de chronisch zieken, waaronder patiënten met Diabetes Mellitus, COPD/Astma, CVRM, Ouderenzorg en oncologische (na)zorg. Zij verzorgt zelfstandig spreekuren en legt zo nodig visites af. Daarnaast verzorgt zij de intake van alle nieuwe patiënten in onze praktijk. U kunt haar telefonisch bereiken via 0174-445500 maar ook via poh-s@hellendaal.nl

Geestelijke Gezondheidszorg en sociaal domein                                                                                                                                                                 Onze praktijkondersteuner GGZ ondersteund (na verwijzing via de huisarts) in een korte reeks gesprekken uw geestelijke problematiek of vragen.             Wij werken nauw samen met een Zorgregisseur van Sociaal Kernteam Westland.

Huisarts-in-opleiding (AIOS)
Via de huisartsopleiding van de Rijksuniversiteit Rotterdam is binnen de praktijk één huisarts in opleiding werkzaam. De huisartsen fungeren als huisarts-opleider.

“Al het hier boven genoemde personeel werkt onder supervisie van uw huisarts”

Overige huisartspraktijken
Praktijk Deunisvelt
J. Attema, Mw. Y.J. Bezuijen en P.D. Visser, huisartsen
Zandeveltplein 39
2692 AH ‘s-Gravenzande
Telefoon: (0174) 412309

Praktijk ‘s-Gravesant
R.S Nandoe, L.J. de Groot en Mw. N.W. Schoute, huisartsen
Hoflaan 42
2691 AT ‘s-Gravenzande
Telefoon: (0174) 416400 en 413600

J.J.P.M. Dupuis, huisarts
Zandeveltplein 39
2692 AH ‘s-Gravenzande
Telefoon: (0174) 444567

Apotheken
Apotheek “de Klipper”
Zandeveltplein 3
2692 AH ‘s-Gravenzande
Telefoon: (0174) 417227

Apotheek “het Oudeland”
Oudelandstraat 40
2691 CG ‘s-Gravenzande
Telefoon: (0174) 414105

Bereikbaarheid                                                                                                                                                                                                                   Zandeveltweg 83
Telefoon: (0174) 445500
Fax: (0174) 445501
www.hellendaal.nl

Telefoon:
Algemeen Praktijknummer
(0174) 445500

Spoednummer Overdag
(0174) 445500, keuze 1                                                                                                                                                                                                                          Spoednummer avond/nacht en weekend                                                                                                                                                                                                    0174-638738

Website www.hellendaal.nl

email:                                                                                                                                                                                                                                        assistente@hellendaal.nl
administratie@hellendaal.nl                                                                                                                                                                                                                                    praktijkmanager@hellendaal.nl

Openingstijden
De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00-17.00 uur.
Tijdens onze vakanties is de praktijk normaal geopend. Wij vragen wel uw begrip voor drukkere spreekuren gedurende zo’n periode.
Buiten de bovengenoemde openingstijden kunt u terecht bij de Centrale Huisartsenpost Westland.

Afspraken maken
Algemeen praktijknummer
Via 445500 van 08.00 – 10.00 uur.

Spreekuur
Spreekuur volgens afspraak
van 08.00– 10.30 en van 13.00 tot 15.30
De assistente zal u om de reden van uw bezoek vragen. Hierna kan zij een veilige triage toepassen om uw klacht zo goed en efficiënt mogelijk te behandelen.
Indien u voor een consult langer dan 10 minuten denkt nodig te hebben, wilt u dit dan bij het maken van de afspraak kenbaar maken? Wij hanteren een 10 minuten consult, voor één klacht/vraag.

Opvragen van uitslagen
van 13.00-15.00                                                                                                                                                                                                                                                     Dit spreekuur is bedoeld om uitslagen van diverse onderzoeken te verkrijgen en om korte vragen te stellen. Indien daar aanleiding toe is maakt de assistente de afspraak dat de arts u later op de dag terugbelt.

Visite
In de regel worden de visites in de loop van de ochtend afgelegd. Het verdient aanbeveling om, indien mogelijk, naar de praktijk te komen.                       De mogelijkheden voor onderzoek en behandeling zijn daar beter.

Recepten aanvragen
U kunt uw recepten op een aantal manieren aanvragen:
*Receptenbus: Deze hangt links bij de ingang van de praktijk. U kunt hierin uw oude verpakking, voorzien van etiket, deponeren.

*Via uw account ‘Uw Zorg online’.

*De herhaalmodule via uw apotheek.

Spoedeisende Hulp (SEH)
Voor spoedeisende hulp kunt u via de assistente direct terecht op onze SEH kamer op de begane grond.
Als u van te voren belt, houden wij rekening met uw komst.
Spoednummer 445500, keuze 1